Studentrepresentanterna

VI ÄR MED OCH GARANTERNAR STUDENTERS INFLYTANDE

SÖK REPRESENTANTER I VÅR LISTA

Register över tillsatta studentrepresentanter

 

Vill du komma i kontakt med en studentrepresentant?

Här kan du söka på en utbildning eller ett råd och hitta kontaktinformation till de studentrepresentanter som är tillsatta.

Psst... Sök via utbildning här!

Utbildning/Råd A-Ö

 
Akademirådet

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för Europauniversitetet

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för Europauniversitetet

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för breddad rekrytering

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för rekommendation beträffande handläggning vid byte av handledare

Övriga råd och grupper

Arbetsmiljökommittén

Övriga råd och grupper

Arkeologi

Ämnesråd

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet

Programråd

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet

Programråd

Arkivvetenskap

Ämnesråd

Bedömargruppen

Övriga råd och grupper

Bibliotek- och informationsvetenskap

Ämnesråd

Bibliotekarieprogrammet

Programråd

Biblioteksrådet

Övriga råd och grupper

Biologi

Ämnesråd

Centrum för praktisk kunskap

Programråd

De mångvetenskapliga, ämnesöverskridande delarna av magister/masterprogrammen i HSS

Programråd

Disciplinnämnden

Övriga råd och grupper

Doktorandrådet

Övriga råd och grupper

Ekonomi, teknik & design

Programråd

Ekonomiekandidatprogrammet

Programråd

Engelska

Ämnesråd

Entreprenörskap, innovation och marknad

Programråd

Estetik

Ämnesråd