Studentrepresentanterna

VI ÄR MED OCH GARANTERNAR STUDENTERS INFLYTANDE

SÖK REPRESENTANTER I VÅR LISTA

Vad vi gör.

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du sitter på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Du får inflytande över din utbildning och därmed chansen att påverka statusen på din examen. Dessutom är det en bra merit för ditt CV.

Om du är medlem i SöderS betalar kåren dig arvode om 100kr/timme plus förberedelsearvode på 100 kr (2 mötestimmar = 300 kr totalt).

 

Inga särskilda förkunskaper krävs, men ett professionellt förhållningssätt är meriterande. Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola.

 

Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

 

Psst... Sök via utbildning här!

Utbildning/Råd A-Ö

 
Akademirådet

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för Europauniversitetet

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för Europauniversitetet

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för breddad rekrytering

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering

Övriga råd och grupper

Arbetsgruppen för rekommendation beträffande handläggning vid byte av handledare

Övriga råd och grupper

Arbetsmiljökommittén

Övriga råd och grupper

Arkeologi

Ämnesråd

Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet

Programråd

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet

Programråd

Arkivvetenskap

Ämnesråd

Bedömargruppen

Övriga råd och grupper

Bibliotek- och informationsvetenskap

Ämnesråd

Bibliotekarieprogrammet

Programråd

Biblioteksrådet

Övriga råd och grupper

Biologi

Ämnesråd

De mångvetenskapliga, ämnesöverskridande delarna av magister/masterprogrammen i HSS

Programråd

Disciplinnämnden

Övriga råd och grupper

Doktorandrådet

Övriga råd och grupper

Ekonomi, teknik & design

Programråd

Ekonomiekandidatprogrammet

Programråd

Engelska

Ämnesråd

Entreprenörskap, innovation och marknad

Programråd

Estetik

Ämnesråd

Estetikens och konstvetenskapens arbetsgrupp för internationaliseringsfrågor

Övriga råd och grupper